• Magister

    Magister is een online administratiepakket. Ouders en leerlingen kunnen hier inloggen voor schoolresultaten en absentie.
  • Ouderraad

    Ouders in de Ouderraad denken gevraagd en ongevraagd mee met de school.