• Magister

    Magister is een online administratiepakket. Ouders en leerlingen kunnen hier inloggen voor schoolresultaten en absentie.
  • Ouderraad schooljaar 2014-2015

    Ouders in de Ouderraad denken gevraagd en ongevraagd mee met de school.
  • Scholen op de kaart

    Hier presenteren scholen in het voortgezet onderwijs hun prestaties aan de hand van twintig indicatoren.