Open dagen

Open Avond: 4 februari 2020: 19.00 – 21.00 uur

Open Lesmiddag: 26 februari 2020: 14.00 – 16.00 uur

Open Dag: 29 februari 2020: 10.00 – 12.00 uur

Download de Schoolgids

De schoolgids biedt een goed beeld van de school. Er is informatie te vinden over onze visie op goed onderwijs, we leggen uit hoe we dat onderwijs inrichten en hoe wij leerlingen en ouders daarbij betrekken.