adviesraad

Vier maal per jaar halen de directeuren van alle ZAAM-scholen uit Amsterdam-Noord en Monnickendam bij de adviesraad advies op over maatschappelijke thema’s in relatie tot schoolbeleid. De adviesraad is samengesteld uit vertegenwoordigers van bedrijven, instellingen en maatschappelijke organisaties uit Amsterdam-Noord. De samenstelling van de adviesraad blijft gedurende langere tijd gelijk om een goed begrip van elkaars expertise en van de doelgroepen op de scholen te krijgen.

Leden van de Adviesraad

Dhr. B. van Baarsen, Makelaar oz, voorz. ondernemingsplatforms
Mw. M. de Groot, Manager Sociaal Domein Stadsdeel Amsterdam-Noord
Dhr. T. Keulen, Voorz. CvB Stichting Agora
Mw. N. van Neerven, directeur Onderwijs ROCvA locaties Amstelland/Airport
Dhr. N. van der Peet, pastor RK-parochie

Deelnemende personen vanuit Stichting ZAAM

Dhr. T. Remmers, directeur Noorderlicht
Dhr. G. Braaksma, directeur ’t Hogelant
Dhr. F. Kaandorp, beleidsadviseur onderwijs ZAAM

Dhr. R. Weijgertse, directeur Bernard Nieuwentijt College

Dhr. J. Overvoorde, directeur Over-Y College