ouderraad

De ouderraad van de het Over-Y College bestaat uit ouders van de leerlingen uit alle leerjaren. De ouderraad komt 6x per jaar bij elkaar om de directie te adviseren bij het dagelijkse schoolbeleid. Ook worden er signalen uitgewisseld en ideeën besproken.

Leden van de ouderraad

Mevrouw G. Khairi  famkhairi@hotmail.com
Mevrouw L. de Graaf  lantijndegraaf@hotmail.com
Mevrouw P. van Dooyeweerd  p.vandooyeweerd@gmail.com

 

Het mailadres van de ouderraad is ouderraad@over-y.nl.