leerlingenraad

De leerlingen spelen een belangrijke rol bij het creëren van een goed pedagogisch klimaat. Het Over-Y College een leerlingenraad, bestaande uit leerlingen van alle leerjaren. De schoolleiding vraagt de raad mee te denken over beleidsvragen en ook kunnen de leerlingen zelf thema’s inbrengen. Een afvaardiging zal in de toekomst lid zijn van de medezeggenschapsraad van de school.

 

Onderwerpen die besproken worden, zijn bv. De gezonde kantine, aankleding van de school, feesten en diplomering, schoolregels, veiligheid, acties, etc.

 

Leerlingen kunnen zich opgeven via info@over-y.nl.