decanaat

Wie ben ik en wie wil ik zijn?

Vanaf de brugklas begint er al een denkproces over de toekomst: Wie ben ik en wie wil ik zijn? Hoe ziet mijn omgeving eruit; wie zijn mijn medeburgers? Wat zijn mijn interesses, waar loop ik warm voor? Welke keuzes wil ik maken voor later wat betreft privé, een vervolgopleiding, een baan…

De decaan helpt je daarbij

Genoemde vragen spelen een rol in de lessen (vaklessen, mentorlessen, bij levensbeschouwing en bij LL&B), in projectweken en tijdens stages, maar ook in individuele gesprekken.
De decaan speelt hier een cruciale rol. Hij onderhoudt contacten met onderwijsinstellingen (mbo, VAVO, havo, etc.), zodat ze weten wat het actuele aanbod is voor onze leerlingen. Hij voorziet de collega’s van informatie en hij geeft voorlichting aan ouders en leerlingen. Onderwijsinstellingen nodigen vaak ook VO-leerlingen uit voor een keuzebeurs of open dagen. De decaan organiseert cursussen hiernaartoe.

Bliksemstage

In het tweede leerjaar lopen de leerlingen een bliksemstage en in leerjaar 3 is er een beroepenstage van een week. Leerlingen krijgen een sollicitatietraining en examenleerlingen krijgen een loopbaancoach die individuele gesprekken voert om het keuzeproces diepgang te geven. De decaan volgt nauwgezet het inschrijftraject bij de vervolgopleiding en bieden waar nodig hulp.

 

De decaan is: dhr. D. Roele.