voor iedereen

Mentor

De mentor speelt de grootste rol in de begeleiding van de leerlingen. Die begeleiding kan zowel in de klas, maar ook individueel plaatsvinden.
Over de mentor leest u meer bij ‘de organisatie van het onderwijs’.

Banduren

Ieder leerjaar heeft een banduur in het lesrooster. In de docentenvergaderingen wordt bepaald voor welk vak een leerling wat extra hulp kan gebruiken. Docenten bieden extra ondersteuning aan voor leerlingen die dat kunnen gebruiken. De grootte van de groep varieert sterk. Een leerling volgt dat vak voor een periode. Er zijn leerlingen die de extra ondersteuning niet nodig hebben. Deze leerlingen kunnen onder begeleiding huiswerk maken. Er zullen ook verdiepingslessen en verbredingslessen worden aangeboden, los van de vakken. Daarvoor ontstaan in dit schooljaar de ideeën.
Het is ook mogelijk dat het docententeam een leerling vrijstelt van dit lesuur.

Vertrouwensdocent

De school heeft vertrouwensdocenten die een luisterend oor zijn voor leerlingen die in vertrouwen iets willen bespreken en dat liever niet met de mentor doen. In overleg met de leerling zal gekeken worden welke hulp de school kan bieden.

 

Onze vertrouwensdocent is de heer M. Roest:

06 22 466 556 of 020 43 509 99 (algemeen nummer).