Leerjaar 1

De overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs betekent een grote verandering voor de leerlingen. Het duurt een paar weken voordat iedereen zijn draai gevonden heeft. We doen er alles aan om de gewenningsperiode zo soepel mogelijk te laten verlopen.

 

In de eerste week van het schooljaar organiseren wij een aantal kennismakingsdagen (de ‘WEN-dagen’). De brugklasleerlingen trekken dan veel met elkaar op, zodat ze elkaar heel snel leren kennen. Zij doen mee aan allerlei activiteiten zoals excursies, sport en spel: in groepjes of per klas.

 

Het Over-Y College wil leerlingen leren om proactief te worden, persoonlijke doelen te stellen en goed te kunnen samenwerken. Dat wordt ook wel ‘ondernemend leren’ genoemd. De eerste negen weken staan helemaal in het teken van die eigenschappen en ook daarna in de mentorlessen staat ondernemend leren prominent op de agenda tot ze na een aantal jaren als stevige personen de school verlaten. In de eerste weken krijgen alle leerlingen een training in sociale vaardigheden, een Rots en Watertraining. We werken naar een situatie waarin de leerlingen steeds meer keuzevrijheid aan kunnen ten gunste van hun leerproces.

 

Het eerste jaar kent een opbouw in wat er van leerlingen wordt verlangd. Er wordt gestart met de kernvakken en stap voor stap worden er vakken toegevoegd. Zo is er een natuurlijke opbouw met betrekking tot het maken van huiswerk en toetsen.

 

Wenweek

Het rooster en de activiteiten voor de wenweek, kunt u hier vinden.