leerjaar 2

Leerjaar 2

Ingeburgerd

In leerjaar 2 zijn de leerlingen al echt helemaal ‘ingeburgerd’ op school. Er is merkbaar verschil tussen een brugklasleerling en een leerling van leerjaar twee. Dit komt bijvoorbeeld tot uitdrukking in een versnelde lichamelijke en geestelijke ontwikkeling die op deze leeftijd plaats gaat vinden. De gevolgen hiervan zijn soms duidelijk merkbaar in de klas (en thuis).

De leerprestaties, de leer- en sociale vaardigheden en het gedrag zijn  regelmatig een thema tijdens het mentoruur en tijdens het frequente overleg tussen de teamleider, de mentor en het docententeam. In leerjaar 2 komen er twee vakken bij: Duits en economie.

Het Over-Y College heeft in het tweede leerjaar vmbo-tl klassen en vanaf 2017 ook havo klassen. De leerlingen uit leerjaar 1 van de havo-kans klassen van schooljaar 2016-2017 die het havoniveau beheersen, komen in havo 2. Vanaf 2018 zijn dat leerlingen uit de havo klassen en uit de havo-kans brugklassen.

Loopbaanoriëntatie in leerjaar 2

Een uur in de week volgen de leerlingen het vak ‘LL&B’. Loopbaanoriëntatie, burgerschap en levensbeschouwing zijn belangrijke thema’s in dit vak. Deze thema’s helpen de leerling te ontdekken wie ze zijn, hoe ze in het leven staan en waar hun interesses en talenten liggen.

Schooldecaan

Vmbo-tl: Halverwege dit schooljaar maken de leerlingen kennis met de schooldecaan. Deze helpt  hen – samen met de LL&B-docent en de mentor –  met het samenstellen van een geschikt vakkenpakket voor de bovenbouw.

Deze keuze bepaalt de twee sectoren waarin  de leerling examen  kan gaan doen. De sectoren zijn: zorg en welzijn, techniek, economie en landbouw. Per sector zijn er verplichte vakken en vakken die vrij gekozen kunnen worden. De vakken LO-2 en Technologie & Toepassing kunnen bij iedere sector gekozen worden.

Mede in verband met het maken van een keuze in de richting van het vakkenpakket verwachten wij van de ouders/verzorgers dat zij goed contact onderhouden met de mentor. Een goede samenwerking bevordert het functioneren van de leerling in dit over het algemeen pittige leerjaar.

Havo: De havoleerlingen volgen in leerjaar drie nog alle vakken klassikaal. Zij kiezen in leerjaar 3 hun profiel voor de bovenbouw havo. De zoektocht naar het juiste profiel gaat al wel in leerjaar 2 starten onder leiding van de mentor.

Presentatie vakkenpakketkeuze

Op 5 maart 2019 is een presentatie over de vakkenpakketkeuze gepland voor (en door) leerlingen en voor ouders. Ook wordt informatie verstrekt over de Havo profielen. Om de presentatie van vorig jaar te bekijken klik hier. Voor informatie Havo profielen klikt u hier.