leerjaar 3

Leerjaar 3

Klassensamenstelling

De leerlingen moeten bij het begin van het derde leerjaar even wennen aan de nieuwe klassensamenstelling. Door de verschillende vakkenpakketten zitten vrienden of vriendinnen niet meer in dezelfde klas. Sommige leerlingen vinden dat heel vervelend. Veel andere leerlingen vinden het leuk om weer eens in een andere groepssamenstelling de lessen te volgen.

De indeling van de klassen en de samenstelling van de zogenaamde clustergroepen zijn afhankelijk van de vakken die de leerlingen hebben gekozen.
In september nodigen wij alle ouders/verzorgers van de leerlingen van leerjaar 3 uit voor een informatieve avond over de bovenbouw.

Vakken in het vakkenpakket

In leerjaar 3 start het examenprogramma. Alle leerlingen hebben een vakkenpakket gekozen waarin ze examen doen, plus nog een extra vak. Het extra vak maakt dat leerlingen in tenminste twee sectoren examen kunnen doen. Eén vak kan eventueel nog vervallen bij de overgang naar leerjaar 4.

Sinds 2016 heeft het Over-Y College toestemming van de overheid om het vak ‘Technologie en Toepassing’ als examenvak aan te bieden. Dat vak behelst de zeven bèta-werelden; het is heel breed en leerlingen werken aan een portfolio door projecten te doen. Dit vak telt gewoon als examencijfer mee voor het diploma, maar het heeft geen Centraal Schriftelijk Examen (net als het examenvak LO2).

Keuzevakken leerjaar 3

De leerlingen kiezen elke periode één keuzevak. Uitzondering hierop is periode 2. In deze periode maken alle leerlingen hun sectorwerkstuk en presenteren deze. Daarbij wordt aandacht besteed aan de presentatievaardigheden van onze leerlingen. Voor periode 1, 3 en 4 kunnen de leerlingen uit verschillende keuzevakken zoals: Kunstwerk, Geo Future School, workshop Talent, Technologie en Toepassing, Duurzaam vakantiepark en Schaken.

Voor 3 Havo bieden wij keuzevakken aan gericht op de bovenbouw Havo. Deze bestaan uit: Introductie Bedrijfseconomie, Kunst, Filosofie en Bewegen, sport en management.

 

Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV)

Binnen het vak CKV staan culturele activiteiten centraal. De vakken tekenen, handvaardigheid, muziek en Nederlands zorgen voor de invulling. Er is dus niet een apart CKV-lesuur. Het wordt wel als een vak beoordeeld voor het schoolexamen en het wordt in het derde jaar afgesloten. CKV staat onder leiding van de heer J. Horjus.

Er worden culturele excursies georganiseerd voor de eerste, tweede en derde klassen. Een activiteit/opdracht kan buiten de schooluren plaatsvinden. In de praktijk komt dat neer op een aantal avonden en een weekend. Daarvoor krijgen de leerlingen van het derde leerjaar een Cultureel Jongeren Paspoort (een ‘CJP’). Er is dans, fotografie, muziek, theater/toneel, zang etc. Zo vormt de leerling een persoonlijke mening en smaak over kunst en cultuur. Kijken, luisteren, beleven en erover praten… Maar vooral door zelf te doen.

Rekenen

Het derde leerjaar is het leerjaar waarin het vak rekenen wordt afgesloten met een toets. Het niveau waarop deze toets gedaan wordt, is het Europese Referentieniveau 2F. De leerlingen van alle vmbo-leerwegen doen examen op dit niveau. Wij dagen onze leerlingen uit het vak ook op 3F af te sluiten als wij hen daartoe in staat achten.