Download de schoolgids

De schoolgids biedt een goed beeld van de school. Klik op de pijl rechtsonder.

Er is informatie te vinden over onze visie op goed onderwijs, we leggen uit hoe we dat onderwijs inrichten en hoe wij leerlingen en ouders daarbij betrekken.

Klik hier voor de schoolgids

Meer nieuws