verf flessen, kwasten en andere knutsel materiaal

Onderwijs

Het Over – Y College is een school waar de leerlingen terecht kunnen voor de theoretische leerweg en de onderbouw van de havo. De leerlingen die van de basisschool een TL advies of een Havo advies ontvangen zijn meer dan welkom. Het uitgangspunt is dat na een jaar de leerling onderwijs volgt op het juiste niveau. Om dit te bereiken is het in sommige situaties noodzakelijk  een leerling te laten opstromen of juist afstromen.  De verplaatsingen tussen TL en Havo onderwijs wordt veelal intern vorm gegeven. Die leerlingen die gebaat zijn bij het volgen van onderwijs op het kaderniveau vinden veelal een plek op het Noorderlicht College. Met deze school vindt intensieve samenwerking plaats (onder andere met betrekking tot het doorstroomproces) en behoort tot dezelfde stichting ZAAM.