Ons onderwijs

Het Over–Y College is een school waar de leerlingen terecht kunnen voor vmbo-tl en de onderbouw van de havo. De leerlingen die van de basisschool een vmbo-tl, vmbo-tl/havo of havo advies ontvangen zijn meer dan welkom. Het uitgangspunt is dat na een jaar de leerling onderwijs volgt op het juiste niveau. Om dit te bereiken is het in sommige situaties noodzakelijk een leerling te laten opstromen of juist afstromen.  De verplaatsingen tussen vmbo-tl en havo onderwijs wordt veelal intern vorm gegeven. Die leerlingen die gebaat zijn bij het volgen van onderwijs op het kaderniveau vinden veelal een plek op het ABC Noorderlicht. Met deze school vindt intensieve samenwerking plaats (onder andere met betrekking tot het doorstroomproces) en behoort tot dezelfde stichting ZAAM.