verf flessen, kwasten en andere knutsel materiaal

Coach passend onderwijs en B-uren

Coach passend onderwijs

De afgelopen twee jaar is er hard gewerkt om de structuur met betrekking tot de zorg duidelijk en transparant te maken zodat voor iedere betrokkene duidelijk is welke taak en bevoegdheid hij heeft. Met name de zorg geboden in de eerste lijn is hierdoor verstevigd. Mentoren spelen een meer prominente rol bij de begeleiding van hun mentorleerlingen. Om hen hierbij te ondersteunen is gekozen om een coach passend onderwijs aan te stellen. De rol van de coach passend onderwijs is de begeleiding van docenten in hun omgang met de leerling en vise versa. De coach passend onderwijs en de zorgcoördinator verzorgen jaarlijks een aantal trainingen en bijeenkomsten voor docenten. De inhoud van deze bijeenkomsten en trainingen staan veelal in het teken van de begeleiding en benadering van ‘de lastige leerling’. Er wordt ook aandacht besteed aan de onderliggende theorieën om zo het inzicht over het handelen en het gedrag van leerlingen te vergroten. 

B-uren

De begeleidingsuren zijn bedoeld voor die leerlingen die cognitief een steuntje kunnen gebruiken. Tijdens de bouwvergadering wordt door het team bepaald welke leerlingen baat hebben bij extra ondersteuning. Veelal wordt dit bepaald door de resultaten die een leerlingen heeft behaald – maar ook het ontbreken van de juiste studiehouding kan aanleiding zijn. De begeleiding kan daarmee bestaan uit vaktechnische ondersteuning en/of begeleiding bij het maken van het huiswerk. Aan het einde van de dag worden deze begeleidingsmomenten voor de leerlingen ingepland. Uiteraard kan een leerling uit eigen initiatief ook aangeven gebruik te willen maken van het aanbod van de B-uren. Wanneer een leerling geen onvoldoenden heeft behaald, wordt hij niet ingedeeld voor het verplicht volgen van deze momenten. De ervaring leert dat dit een extra stimulans voor leerlingen is om misschien net dat tandje bij te zetten dat het verschil maakt tussen een onvoldoende en een voldoende resultaat.