B-uren

De begeleidingsuren zijn bedoeld voor die leerlingen die cognitief een steuntje kunnen gebruiken. Tijdens de bouwvergadering wordt door het team bepaald welke leerlingen baat hebben bij extra ondersteuning. Veelal wordt dit bepaald door de resultaten die een leerlingen heeft behaald – maar ook het ontbreken van de juiste studiehouding kan aanleiding zijn. De begeleiding kan daarmee bestaan uit vaktechnische ondersteuning en/of begeleiding bij het maken van het huiswerk. Aan het einde van de dag worden deze begeleidingsmomenten voor de leerlingen ingepland. Uiteraard kan een leerling uit eigen initiatief ook aangeven gebruik te willen maken van het aanbod van de B-uren. Wanneer een leerling geen onvoldoenden heeft behaald, wordt hij niet ingedeeld voor het verplicht volgen van deze momenten. De ervaring leert dat dit een extra stimulans voor leerlingen is om misschien net dat tandje bij te zetten dat het verschil maakt tussen een onvoldoende en een voldoende resultaat.