Examen

Voor alle leerlingen van de vierde klassen wordt het een spannend jaar. Hopelijk behaalt iedereen het diploma en kunnen de leerlingen doorstromen naar de havo of het mbo.

Ons docententeam zal de leerlingen zo goed mogelijk begeleiden en extra ondersteuning bieden waar dat nodig mocht zijn. De docenten geven in hun lessen zelf aan hoe de leerlingen het beste naar het examen toe kunnen werken voor een bepaald vak. De lesstof staat omschreven in het Programma van Toetsing en Afsluiting.

De resultaten van leerjaar 3 tellen voor 25% mee, de resultaten van klas 4 vormen 75% van het schoolexamen. Dit wordt verdeeld over drie perioden. Aan het eind van elke periode ontvangt de leerling een overzicht waarop de voortschrijdende gemiddelden van de vakken staan. Het uiteindelijke schoolexamencijfer telt even zwaar als het (schriftelijke) landelijke eindexamen. Hun afgeronde gemiddelde vormt het definitieve eindcijfer voor een vak. Dit cijfer komt uiteindelijk op het diploma van de leerling te staan. 

Klik hier voor het examenreglement van ZAAM. Samen met het Programma van Toetsing en Afsluiting, waar het schoolexamenreglement in staat, zijn dit belangrijke afspraken voor het examen.

De decaan

Gedurende dit schooljaar is de decaan erg actief. Welke vervolgopleiding zullen de leerlingen straks kiezen? De leerlingen zullen op bezoek gaan bij een Regionaal Opleiding Centrum (ROC) in verband met hun sectororiëntatie in het MBO. Deze oriëntatie kan tevens gebruikt worden voor het uitvoeren van het sectorwerkstuk. Overigens is het voldoende maken van een sectorwerkstuk een voorwaarde om deel te mogen nemen aan het examen.

Voor vragen over vervolgopleidingen kunt u contact opnemen met onze decaan.

Studiereizen

In februari worden er verschillende studiereizen georganiseerd. Voor leerlingen die niet meegaan op buitenlandreis, is er een thuisblijfprogramma. De leerlingen kunnen zich aan het begin van het schooljaar inschrijven voor een reis. Per reis is er een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Daarom kunnen de leerlingen ook een tweede keuze opgeven. De reizen zijn een onmisbare afronding van de opleiding. Niet alleen voor de persoonlijke ontwikkeling van de leerling is het van onschatbare waarde, maar het is ook een onvergetelijke belevenis.

Geslaagd

Tenslotte sluiten we de schoolcarrière van de leerlingen op het Over-Y College af met een feestelijke diploma-uitreiking. Hier worden de leerlingen en ouders door alle docenten gefeliciteerd en nog een keer in het zonnetje gezet.