verf flessen, kwasten en andere knutsel materiaal

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)

Jaarlijks voor 1 oktober wordt het PTA (programma van toetsing en afsluiting) vastgesteld. In het PTA staan alle onderdelen van het schoolexamen (SE) voor leerjaar 3 en leerjaar 4. Ook zijn alle schoolspecifieke regels en data rond de afname van de schoolexamens beschreven. Na de schoolexamens in leerjaar 4 doen alle leerlingen nog mee aan het Centraal Schriftelijk Examen (CSE). De cijfers van zowel SE als CSE bepalen of een leerling het vmbo-TL diploma krijgt.

PTA leerjaar 3 en 4, klik hier.

PTA leerjaar 4 (huidig schooljaar), klik hier.