Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) en examenreglement

Jaarlijks voor 1 oktober wordt het PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting) vastgesteld. In het PTA staan alle onderdelen van het schoolexamen (SE) voor leerjaar 3 en leerjaar 4. Ook zijn alle school specifieke regels en data rond de afname van de schoolexamens beschreven. Na de schoolexamens in leerjaar 4 doen alle leerlingen nog mee aan het Centraal Schriftelijk Examen (CSE). De cijfers van zowel SE als CSE bepalen of een leerling het vmbo-TL diploma krijgt.

PTA leerjaar 3 en 4 (2022-2024), klik hier.

PTA leerjaar 3 en 4 (2023-2025), klik hier.