Overgangsnormen

Na iedere periode bespreken de docenten in een rapportvergadering de resultaten van de leerlingen. Aan de hand van de overgangsnormen van het betreffende leerjaar wordt gekeken of een leerling in lijn met de verwachtingen presteert. Jaarlijks wordt gekeken of de overgangsnormen nog in lijn zijn met richtlijnen van de overheid ten aanzien van het onderwijsaanbod en worden ze zo nodig aangepast.

klik hier voor de overgangsnormen