Overstappen

Er is nog een ander moment waarop de leerling van het Over-Y College overstapt. Dit is voor de TL leerling aan het einde van de opleiding en voor de havist na het derde leerjaar. 

Voor die leerlingen die doorstromen naar het havo-onderwijs is een overstap programma vastgesteld. Dit is tot stand gekomen door de samenwerking met het Damstede Lyceum, eveneens een school die behoort tot de stichting ZAAM. Om de leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op deze overstap vinden er diverse activiteiten plaats. Van het volgen van lessen op de havo tot en met voorlichtingen door de decaan en oud leerlingen die al eerder de overstap hebben gemaakt. Een meer natuurlijke overstap is die vanuit 4 TL naar het MBO. Voor de leerlingen die doorstromen naar het MBO onderwijs bestaat al jaren een uitgebreid kennismakingsprogramma. De decanen van de verschillende scholen onderhouden contact en bewaken het overstapproces met succes.