Projectweken

Terwijl de leerlingen in de bovenbouw iedere periode tijdens een SE-week zwoegen op de schoolexamens, bruist het in de onderbouw. In elke periode is er in leerjaar 1 en leerjaar 2 een projectweek. De leerlingen werken dan een week lang aan een thema.

Vakoverstijgende thema’s

Alle vakken dragen bij aan het thema en de lessen zijn vakoverstijgend. De thema’s maken ook deel uit van het programma loopbaanoriëntatie, want ze zijn gericht op het goed leren kennen van jezelf en je omgeving. Thema’s zijn bijvoorbeeld: Wie ben ik?, Wat eet ik?, Waar woon ik? Kracht (ook mentale kracht), Hoe kies ik?

Samen de school uit

De reguliere lessen komen de hele week te vervallen. De bel staat uit, want werkend aan een thema gaan leerlingen de school uit: ze bezoeken bedrijven en instanties, zien voorstellingen, lopen stage en zetten zich vaak in voor een goed doel. Ook als ze in de school zijn, ziet de dag er heel anders uit. Eigen– en gastdocenten geven workshops en met elkaar worden producten gemaakt.

Leerlingen leren over de thema’s, maar vooral leren ze ook: samenwerken, presenteren, onderzoeken en zelfstandigheid.

Feestelijke afsluiting met veel bezoek!

Als het thema zich ervoor leent, mogen leerlingen familie en bekenden uitnodigen om naar de gezamenlijke afsluiting te komen. De week wordt afgesloten met exposities, de verkoop van eigen producten en voorstellingen. Die feestelijke afsluiting is altijd enorm druk bezocht.