verf flessen, kwasten en andere knutsel materiaal

Vakken regulier vmbo-tl


Het programma voor leerjaar 1 tl bestaat uit de volgende vakken:

Nederlandsverplicht
Engelsverplicht
Fransverplicht
Aardrijkskundeverplicht
Geschiedenisverplicht
Biologieverplicht
Wiskundeverplicht
Rekenvaardigheidverplicht
Beeldende Vormingverplicht
Levensbeschouwingverplicht
Lichamelijke Opvoedingverplicht
Lichamelijke Opvoeding 2 (sportklas)keuze
Scienceverplicht
ICTverplicht
Muziekverplicht

Het programma voor leerjaar 2 tl bestaat uit de volgende vakken:

Nederlandsverplicht
Engelsverplicht
Fransverplicht
Duitsverplicht
Aardrijkskundeverplicht
Geschiedenisverplicht
Biologieverplicht
Wiskundeverplicht
Rekenvaardigheidverplicht
Economieverplicht
Beeldende Vormingverplicht
Lichamelijke opvoedingverplicht
Lichamelijke opvoeding 2 (sportklas)keuze
Scienceverplicht
LL&Bverplicht
Muziekverplicht

Het programma voor leerjaar 3 tl is onderverdeeld in sectoren. In leerjaar 4 tl doen de leerlingen examen in 1 sectorvak.

Leerlingen kiezen voor leerjaar 3 een vakkenpakket dat in 2 sectoren valt. De dik gedrukte vakken zijn verplicht.