Missie

Het Over-Y College is een interconfessionele school voor vmbo-tl en havo – onderwijs waar iedereen welkom is. De school biedt leerlingen een veilige omgeving waarbinnen zij de ruimte krijgen om te leren en hun talenten te ontwikkelen. Door leerlingen te begeleiden naar een maatschappelijk betrokken, zelfstandig bestaan, krijgen zij betekenisvol onderwijs. Respectvolle omgang met elkaar en het geven en ontvangen van feedback zijn hierbij kernwaarden.

De school begeleidt de leerling bij het leren en het ontwikkelen van talenten. Samen met de betrokken ouders geeft de school richting naar een zelfstandig bestaan. 

De medewerkers zijn gekwalificeerd en toegewijd. Het onderwijs en de zorg zijn aangepast aan tempo, niveau en belevingswereld van de leerling. De school is financieel gezond. De school voldoet aan de kwaliteitsnormen die bestuur en de overheid stellen t.a.v. het onderwijs, de veiligheid en de bedrijfsvoering. De school en de omgeving zijn bij elkaar betrokken.