havo-kansklas

De havo-kansklas is bedoeld voor kinderen die uit het basisonderwijs komen en waarbij twijfel is over het niveau (vmbo-tl of havo). In de havo-kansklas heeft de leerling de mogelijkheid om uit te groeien naar een duidelijk havoniveau. Uiteindelijk bepaalt de docentenvergadering aan het einde van het 1e leerjaar of een leerling geschikt is om de overstap naar de 2e klas havo te maken. De criteria hiervoor staan bij de overgangsnormen op de website.

 

Omdat in 2017 op het Over-Y College wordt gestart met een onderbouw havo, kunnen de leerlingen die geschikt zijn voor de havo ook tussentijds overstappen en alle havo-kans klas leerlingen kunnen gewoon op school blijven tot en met de derde klas. Ook is verlenging van havo-kans na de brugklas mogelijk.