opleidingsschool

Het Over-Y College als Opleidingsschool!

Het Over-Y College is sinds 2004 een opleidingsschool. Studenten van o.a. de HvA, de ALO en Hogeschool in Holland worden bij ons opgeleid om een vakbekwaam docent te worden. Op onze kleurrijke, dynamische school is er ruimte voor enthousiaste ‘leraren in wording’. Het opleidingsteam bestaat uit een werkplekbegeleider( WPB), een schoolopleider (SO) en een instituutsopleider (IO); het team is erop gericht studenten competentiegericht voor te bereiden op het docentschap op het vmbo-t en de havo. Het Over-Y College maakt o.a. gebruik van VIB ( Video Interactie Begeleiding) om studenten te begeleiden en coachen.
Als student ben je deel van het docententeam en wordt er initiatief en flexibiliteit verwacht. Zo zijn studenten niet alleen actief in de klas, maar worden zij ook betrokken bij allerlei activiteiten, projecten, vergaderingen, studiemiddagen en werkgroepen. Daarnaast krijgen ze ook intervisiebijeenkomsten i.s.m. studenten van het ABC Noorderlicht en themabijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten delen studenten stage-ervaringen met andere studenten en komen professionals uit de praktijk hun expertise delen.
1e, 2e of 3e jaars studenten kunnen TPS op locatie volgen, dit om de theorie in de praktijk toe te passen! Tegelijkertijd nemen de studenten een kijkje op onze samenwerkings- scholen, onder andere Calvijn met Junior, Het Huygens, College De Meer, om zo misschien een stage plek voor een volgend schooljaar te regelen.
Ieder jaar zijn we te vinden op de stage-markt van de HvA!
Heb je interesse om stage te komen lopen?

Stuur dan een mail naar onze schoolopleider, de heer Roest: M.Roest@over-y.nl

 

ZAAM opleidingsscholen

Binnen ons bestuur, Stichting ZAAM, zijn er meerdere opleidingsscholen. Eind 2015 is door de  kwaliteit van deze opleidingsscholen, o.a. het Over-Y College, beoordeeld door auditoren van de onafhankelijke instantie OBEON. Onze school is als opleidingsschool positief beoordeeld. Het OBEON adviseert het NVAO (Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie). Het NVAO heeft dit advies overgenomen, waarmee de accreditatie een feit was.