studerend kind op het schoolplein van het Over-Y College

Opleidingsschool

Het Over-Y College als Opleidingsschool!

Het Over – Y College is een opleidingsschool. De deur van de school staat open voor docenten in opleiding om ervaring op te doen in het vak bij ons op school. Begeleiding vindt plaats door verschillende collega’s die zijn opgeleid als instituut opleider. Om die reden hebben wij veel ervaring opgedaan met betrekking tot juist die collega’s die starten op het Over – Y College. Deze startende collega’s kunnen rekenen op ruime ondersteuning en begeleiding vanuit de docentenbegeleider en/of vanuit de vakgroep.

Stuur een mail naar onze schoolopleider voor meer informatie, de heer Roest: M.Roest@over-y.nl

ZAAM opleidingsscholen

Binnen ons bestuur, Stichting ZAAM, zijn er meerdere opleidingsscholen. Eind 2015 is door de  kwaliteit van deze opleidingsscholen, o.a. het Over-Y College, beoordeeld door auditoren van de onafhankelijke instantie OBEON. Onze school is als opleidingsschool positief beoordeeld. Het OBEON adviseert het NVAO (Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie). Het NVAO heeft dit advies overgenomen, waarmee de accreditatie een feit was.