Opleidingsschool

Het Over-Y College als Opleidingsschool!

Het Over – Y College is een opleidingsschool. De deur van de school staat open voor docenten in opleiding om ervaring op te doen in het vak bij ons op school. Begeleiding vindt plaats door verschillende collega’s die zijn opgeleid als instituut opleider. Om die reden hebben wij veel ervaring opgedaan met betrekking tot juist die collega’s die starten op het Over – Y College. Deze startende collega’s kunnen rekenen op ruime ondersteuning en begeleiding vanuit de docentenbegeleider en/of vanuit de vakgroep.

Stuur een mail naar onze schoolopleider voor meer informatie, mevrouw M. van Agteren (m.van.agteren@over-y.nl

Opleidingsschool De Dam

Onze school is officieel een opleidingsschool. Wij maken deel uit van Opleidingsschool De Dam. Studenten van de lerarenopleidingen van de Hogeschool van Amsterdam, de VU en de Breitner Academie worden bij ons competentiegericht opgeleid in de praktijk. De Dam is een erkend samenwerkingsverband waarbij veertien vo-scholen en vier mbo-locaties zijn aangesloten (scholen van ZAAM, ROC TOP, SVOAZ en Ir. Lely Lyceum). Al deze scholen zitten in Amsterdam.  

Onze schoolopleiders begeleiden aanstaande docenten graag in het mooie en veelzijdige beroep van docent. Zo krijgen toekomstige leraren de kans om in de dagelijkse praktijk te leren wat goed docentschap betekent. De studenten kunnen rekenen op goede begeleiding én opleiding. Samen zijn we verantwoordelijk voor het opleiden van goede, startbekwame eerste- en tweedegraadsleraren in het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. Daarnaast wordt binnen het samenwerkingsverband samengewerkt op het gebied van inductie-trajecten voor startende docenten en professionalisering van ervaren docenten.

Ben je zelf zo’n student en heb je interesse om stage te lopen op onze school? Of wil je meer weten over de rol van stagiaires op onze school? Neem dan contact op met onze schoolopleider mevrouw M. van Agteren (m.van.agteren@over-y.nl) of kijk op de website van De Dam.

ZAAM opleidingsscholen

Binnen ons bestuur, Stichting ZAAM, zijn er meerdere opleidingsscholen. Eind 2015 is door de  kwaliteit van deze opleidingsscholen, o.a. het Over-Y College, beoordeeld door auditoren van de onafhankelijke instantie OBEON. Onze school is als opleidingsschool positief beoordeeld. Het OBEON adviseert het NVAO (Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie). Het NVAO heeft dit advies overgenomen, waarmee de accreditatie een feit was.