logo algemene verordening persoonsgegevens

Privacy reglement

Met ingang van 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. In bijgevoegde folder van ZAAM (de stichting waar onze school onderdeel van is) kunt u lezen wat dit betekent voor de privacy van u en uw kind op onze school.