Privacy reglement

Met ingang van 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. In bijgevoegde folder van ZAAM (de stichting waar onze school onderdeel van is) kunt u lezen wat dit betekent voor de privacy van u en uw kind op onze school.