rendementen

Scholen hebben de opdracht om zich voortdurend bezig te houden met het optimaliseren van het onderwijs. Dat geldt voor de resultaten, maar ook voor het schoolklimaat. De Inspectie van Onderwijs heeft de school een basisarrangement gegeven; dat wil zeggen dat de school voor hen geen zorgenkind is: het Over-Y College biedt goed onderwijs. Er kwam in 2015 een positief rapport uit de heraudit Schoolveiligheid en Leerlingenzorg VO. De auditoren vonden naar aanleiding van deze her-audit dat het Over-Y College getypeerd kan worden als een veilige en zorgzame leeromgeving.

 

Jaarlijks bevragen wij leerlingen hoe tevreden zij zijn over het Over-Y College. De ouders worden om het jaar gevraagd een enquĂȘte in te vullen. De meest recente resultaten en meer informatie over onze kwaliteit zijn te vinden bij www.Scholenopdekaart.nl.