schoolgids

Jaarlijks verschijnt er een schoolgids van onze school. Deze schoolgids biedt een goed beeld van de school. Er is informatie te vinden over onze visie op goed onderwijs; we leggen uit hoe we dat onderwijs inrichten en hoe wij leerlingen en ouders daarbij betrekken.