schoolveiligheidsplan

In het Schoolveiligheidsplan (SVP) van het Over-Y College staat beschreven op welke wijze medewerkers en directie invulling en uitvoering geven aan het schoolbeleid op het terrein van de veiligheid.
De basis voor de veiligheid op onze school wordt gevormd door de algehele sfeer op school: wederzijds respect tussen medewerkers, leerlingen en ouders. Scholen zijn sinds 1 januari 2006 op grond van de CAO-VO verplicht een schoolveiligheidsplan op te stellen (artikel 18.6, lid 1 CAO-VO). Hierin beschrijft een school hoe zij de fysieke en sociale veiligheid in en om het schoolgebouw waarborgt. Het schoolveiligheidsplan heeft vooral betrekking op de thema´s agressie & geweld, seksuele intimidatie en discriminatie. Het doel van deze verplichting is een optimale fysieke en sociale veiligheid, gezondheid en milieu. Zowel de Arbeidsinspectie als de Onderwijsinspectie controleert scholen en zullen bij een bezoek vragen naar het schoolveiligheidsbeleid.

 

 


Over-Y-Schoolveiligheidsplan