Team Over-Y College

Organogram

Managementteam

Het managementteam bestaat uit de directie en de teamleiders. Een maal per week vindt er een overleg plaats. Tijdens dit overleg is er ruimte om lopende zaken met elkaar te delen en de ingezette ontwikkelingen te monitoren.

Onder- en bovenbouwteam

Een team is verantwoordelijk voor alles wat ouders en kind meemaken op school. De teams zijn samengesteld uit de mentoren – aangevuld met collega’s die een belangrijk deel van de lessen juist verzorgt in de onder of juist de bovenbouw van de school.De teams komen gemiddeld eens in de drie weken bijeen. De besprekingen zijn veelal gericht op de begeleiding (cognitief en/of sociaal emotioneel) van de leerling. Daarnaast worden deze bijeenkomsten eveneens gebruikt om, heel praktisch, de voorkomende werkzaamheden in de bouw met elkaar vorm te geven.

Vakgroepen

Naast de teams bestaan er ook vakgroepen. De vakgroepen komen gemiddeld eens in de 5 weken bijeen. Dit is een moment waarop de planning en organisatie van de vakgroep met elkaar wordt besproken en gemonitord. Een vast onderdeel is het analyseren van de behaalde resultaten van de leerlingen, vastgelegd in het PTO en het PTA (Programma van Toetsing Onderbouw – Programma van Toetsing en Afsluiting).