zomerschool

Pilot Zomerschool 2015

Van 29 juni t/m 10 juli werd op het Over-Y College de eerste Zomerschool gehouden. De Zomerschool was in 2013 en 2014 al een pilot op diverse scholen in Nederland en de ervaringen waren zeer positief. Daarom besloot de directie van het Over-Y College om in 2015 ook in de pilot te stappen. De subsidie werd aangevraagd en ook toegekend. Dat was pas eind april bekend, dus na de meivakantie konden de ouders pas worden geïnformeerd. We waren bang dat veel ouders al een vakantie geboekt hadden, maar velen konden er toch rekening mee houden dat hun zoon of dochter een kans maakte om in aanmerking te komen voor de Zomerschool.

Voor wie?

De Zomerschool was bedoeld voor leerlingen uit leerjaar 3, die een of twee onvoldoendes te veel hadden om over te kunnen gaan naar leerjaar 4. Na de rapportenvergadering bleek het om 20 leerlingen te gaan. Deze leerlingen zouden tijdens de Zomerschool twee weken intensief les krijgen van drie docenten, dus zes á zeven leerlingen per groep. Er werd ook aandacht besteed aan studievaardigheden: hoe leer je nu eigenlijk het beste?

Gemotiveerd

Het was heet……. Toch bleek dat voor de meeste leerlingen geen probleem te zijn. Al na een aantal dagen was te zien hoe snel zij vorderingen maakten. De leerlingen hadden aan het begin van de Zomerschool getekend voor de Vijf Gouden Regels, o.a. op tijd zijn. En dat waren zij! Enkele leerlingen lukte het in het begin niet om zich aan de Gouden Regels te houden, maar na contact met de ouders ging dit een stuk beter.

Alsnog bevorderd

De resultaten waren er naar! Van de 20 leerlingen konden er 19 bevorderd worden na de Zomerschool. Uit onderzoek n.a.v. de pilots van 2013 en 2014 bleek dat van de bevorderde leerlingen 75% het jaar daarna slaagt voor het eindexamen. Op het Over-Y College zijn alle 19 leerlingen in 2016 geslaagd, dus 100%!
Maar het blijft een noodmaatregel: gewoon overgaan naar leerjaar 4 is voor leerlingen prettiger dan twee weken vakantie in te leveren!

Zomerschool 2018

De Zomerschool vindt eind schooljaar 2017-2018 weer plaats. Leerlingen die hiervoor in aanmerking komen, nemen hier deel aan in de laatste schoolweek en de eerste week van de schoolvakantie (16 t/m 27 juli 2018).