ouders

 Ouderbrieven en -avonden

Presentatie vakkenpakketkeuze

De datum voor de presentatie over de vakkenpakketkeuze voor ouders en leerlingen volgen zo spoedig mogelijk.  Ook wordt informatie verstrekt over de havoprofielen voor leerlingen die na het examen naar de havo willen doorstromen. Meer informatie aangaande de Havo profielen volgt binnenkort.

 

Vrijwilligers

Het Over-Y College hecht grote waarde aan het contact met ouders. We vinden het geweldig als ouders zich niet alleen betrokken voelen bij de resultaten van hun eigen kind, maar ook bij de school. Op onze school is een flink aantal ouders actief als vrijwilliger. Er zijn ouders lid van de ouderraad of medezeggenschapsraad, er zijn ouders die surveilleren bij toetsen, die helpen bij technisch lezen, die ondersteunen bij lessen in de projectweken, die gastlessen verzorgen of begeleiden bij excursies. Sommige ouders zijn met grote regelmaat op school te vinden en andere ouders helpen incidenteel, bijvoorbeeld omdat er een project is dat hen heel erg aanspreekt.

 

Wij zijn blij met elk paar handen, want er is zoveel te doen in de school!
Voor vrijwilligers met een vaste rol in de school is het mogelijk in aanmerking te komen voor een vrijwilligersvergoeding.

 

Wanneer u geïnteresseerd bent, vragen we u hierover een mail te sturen naar info@over-y.nl

 

Ouderbijdrage

In deze bijlage vindt u alle informatie over de ouderbijdrage.

 

U kunt via de Gemeente Amsterdam een scholierenvergoeding aanvragen. Informatie en aanmelding van deze vergoeding gaan via de website van de Gemeente Amsterdam https://www.amsterdam.nl/werk-inkomen/pak-je-kans/scholierenvergoeding/

 

U kunt een vergoeding aanvragen van het Jeugdsportfonds voor contributies van sportverenigingen of de sportklas bij het Over-Y College. Informatie en aanmelding gaan via de heer W. Boldewijn op mailadres info@over-y.nl onder vermelding van Jeugdsportfonds, naam en klas van uw kind.

 

Contact met docenten

De docenten zijn per email bereikbaar en telefonisch via 020 435 09 99.