PTA & examenreglement

 

PTA

Jaarlijks voor 1 oktober wordt het PTA (programma van toetsing en afsluiting) vastgesteld. In het PTA staan alle onderdelen van het schoolexamen (SE) voor leerjaar 3 en leerjaar 4. Ook zijn alle schoolspecifieke regels en data rond de afname van de schoolexamens beschreven. Na de schoolexamens in leerjaar 4 doen alle leerlingen nog mee aan het Centraal Schriftelijk Examen (CSE). De cijfers van zowel SE als CSE bepalen of een leerling het vmbo-TL diploma krijgt.

 

Voor het PTA:

  • PTA leerjaar 3 en 4 klik hier.
  • PTA leerjaar 4 (huidig schooljaar) klik hier.

Examenreglement

Het examenreglement beschrijft alle algemeen geldende voorschriften rond de afname van de examens voor de scholen van ons schoolbestuur, Stichting ZAAM.

 

Voor het examenreglement klik hier.