Visie en wijze van onderwijs geven

Waar staan we voor op het Over-Y College?

Leerlingen die aan het eind van hun schoolcarrière onze school verlaten, zijn in staat om onderzoekend, ondernemend en kritisch te leren voor een goede aansluiting op onze maatschappij. De samenwerking met (maatschappelijke) ondernemingen en de buurt heeft hierbij een belangrijke rol.
Hun talenten zijn optimaal ontwikkeld door de grote betrokkenheid van zowel leerling, docenten, de mentor als de ouders.
Ze zijn zich bewust van de relevante waarden in onze democratie en hebben oog en begrip voor de diversiteit aan (geloofs)overtuigingen die mogelijk zijn vanuit die waarden.

 

Het is voor ons van groot belang om ons onderwijs vanuit deze visie vorm te geven.
Het Over-Y College is aangesloten bij de vereniging ‘Scholen voor Ondernemend leren’: een nieuwe naam voor ‘Entreprenasium’. Met de kinderen werken we aan ‘persoonlijk leiderschap’. Alle medewerkers in de school zijn opgeleid in het gedachtengoed van vader en zoon Covey en de ‘Zeven eigenschappen die jou succesvol maken’. In de lessen van alle leerjaren en tijdens speciale projecten leren de leerlingen zich deze gewoontes/eigenschappen eigen te maken en ermee te oefenen. De leerlingen worden in toenemende mate onderzoekend, ondernemend en kritisch. We geven hen dan ook gedurende hun schoolcarrière steeds wat meer keuzevrijheid om hun leerproces vorm te geven.

 

Om leerlingen te laten beleven dat ze deel uitmaken van een maatschappij, werken we nauw samen met de buurt, het bedrijfsleven, maatschappelijke instellingen en met de ROC’s. We geven niet alleen voorlichting over het vervolgonderwijs en de omgeving, maar we ontwikkelen met de omgeving (bedrijven en instellingen uit Noord en het centrum van de stad) en met het vervolgonderwijs projecten, die we ook samen uitvoeren. De leerlingen gaan voor die projecten op pad en voeren opdrachten uit voor ‘opdrachtgevers’. Door deel uit te maken van netwerken als ‘Masterplan Techniek’,  ‘Scholen voor ondernemend leren’ en door het aanbod van onder meer het vak ‘Technologie & Toepassing’ onder begeleiding van het SLO, zetten we grote stappen om  het onderwijs uitdagend te houden en betekenisvol.

 

In àlle leerjaren besteden we aandacht aan burgerschapsvorming. Dat doen we binnen de vakken ll&b en godsdienst, in de mentorlessen, tijdens projecten, excursies en stages. Al in de eerste negen weken van de brugklas staan de eigenschappen en de diversiteit aan waarden en overtuigingen van de leerlingen centraal. Leerlingen gaan met elkaar in gesprek en dan blijkt steeds dat die diversiteit als een verrijking ervaren kan worden!
Het behoeft geen betoog dat ons onderwijs leidt tot goede prestaties en een diploma!