verf flessen, kwasten en andere knutsel materiaal

Invulling onderwijs

De eerste negen weken

Voor de nieuwe eerste klas leerlingen start het schooljaar met een uitgebreide wenperiode. Er vindt een geleidelijke opbouw plaats. Er wordt gestart met de lessen Nederlands, Engels en Wiskunde. Dit wordt in een periode van 9 weken uitgebouwd tot een volledig lesprogramma. De resterende tijd wordt besteed aan activiteiten die passen onder de noemer van ‘wie ben ik, wie ben jij en wie zijn wij’. Leren – leren, rots- en watertraining en lessen over mediawijsheid zijn zomaar een aantal voorbeelden van de waardevolle invulling van deze tijd.

Projecten

Het schooljaar op het Over – Y college is ingedeeld in 3 perioden. Elke laatste week van de periode wordt ingericht als projectweek. In deze week vinden er voor alle leerjaren vakoverstijgende onderwijsactiviteiten plaats waarbij leren in en buiten de school verbonden wordt.Voor de leerlingen van de bovenbouw wordt deze beschikbare tijd ook benut als een moment waarop examentrainingen verzorgd worden en onderdelen van het Schoolexamen kunnen worden afgenomen. Dit laatste gebeurt dan zo officieel mogelijk, in de sportzaal – met aandacht voor alle randvoorwaarden, om leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op het ‘echte examenmoment’.

Technologie en Toepassing/Sportklas

De laatste jaren is er op het Over – Y College veel aandacht gegeven aan de ontwikkeling van het vak Technologie en Toepassing en eerder het vak LO2. Twee vakken die bij uitstek geschikt zijn om juist die gewenste afwisseling te bieden tussen theoretisch en praktisch leren. Er wordt gewerkt aan echte opdrachten die door de ons omringende organisaties en bedrijven toegespeeld worden. Denk hierbij aan de organisatie van sportmiddagen voor ouderen en/of mindervaliden en de ontwikkeling van onderdelen van het doolhof in….  Vanuit het Over – Y College wordt gestimuleerd om een extra examenvak te volgen. De ervaring leert dat juist deze twee vakken veelal gekozen worden door leerlingen die examen doen in een extra vak.

De PRof klas

Vanuit de hierboven beschreven activiteiten en ontwikkelingen is het idee ontstaan om de PRof klas te starten. PRof staat voor praktische onderwijsfabriek. 

De PRof klas is een manier om nadrukkelijker het leren in en buiten de school samen te brengen. Het is een manier om ervaring op te doen met de ontwikkelingen die landelijk gaande zijn (een praktisch vak voor alle leerlingen van de theoretische leerweg). Vanaf 1 augustus 2020 is het voor onze nieuwe eerstejaars leerlingen mogelijk om voor deze route te kiezen. De invulling van de lestijd bestaat uit in ieder geval één dagdeel praktisch ingevuld onderwijs. De leerstof en activiteiten zullen ingevuld worden met als thema de profielen van de theoretische leerweg. Een boeiende en spannende ontwikkeling waarbij verschillende uitdagingen, zoals ontwikkelen van het curriculum, het verbreden van het netwerk van de school en de gesprekken over de omslag die nodig is om de leerlingen op ‘de nieuwe wijze’ te onderwijzen, samenkomen.

Burgerschap

Het Over – Y College wordt bezocht door leerlingen en medewerkers met een grote diversiteit van etnische achtergronden. Dit zorgt ervoor dat er meer dan gemiddeld gesproken wordt over de invulling van onze verantwoordelijkheid om actief aandacht te geven aan burgerschapsonderwijs.

Bij de invulling van de onderwijstijd is ruimte gemaakt om heel concreet aandacht te geven aan de ontwikkeling van burgerschap tijdens de lessen levensbeschouwelijke vorming en maatschappijleer. Bij verschillende activiteiten binnen de school kom je de aandacht voor burgerschap in de breedste zin van het woord tegen. De mentorlessen, de leerlingbegeleiding, de coachgesprekken en de ruimte die er binnen het Over – Y College is om samen te vieren.Tijdens de voorbereidingen om te komen tot dit schoolplan is er met elkaar gesproken over de missie en de visie van onze school.  School breed burgerschapsonderwijs is daar nadrukkelijk uit naar voren gekomen.