Invulling onderwijs

De eerste weken

Voor de nieuwe eerste klas leerlingen start het schooljaar met een uitgebreide wenperiode. Er vindt een geleidelijke opbouw plaats. Er wordt gestart met de lessen Nederlands, Engels en Wiskunde. Dit wordt in de periode tot de herfstvakantie uitgebouwd tot een volledig lesprogramma. De resterende tijd wordt besteed aan activiteiten die ervoor zorgen dat onze leerlingen de gelegenheid krijgen elkaar goed te leren kennen en kunnen wennen aan het voortgezet onderwijs.

Projecten

Het schooljaar op het Over–Y college is ingedeeld in 3 perioden. Elke laatste week van de periode wordt ingericht als projectweek. In deze week vinden er voor alle leerjaren vakoverstijgende onderwijsactiviteiten plaats waarbij leren in en buiten de school verbonden wordt. Voor de leerlingen van de bovenbouw wordt deze beschikbare tijd ook benut als een moment waarop examentrainingen verzorgd worden en onderdelen van het Schoolexamen kunnen worden afgenomen. Dit laatste gebeurt dan zo officieel mogelijk, in de sportzaal – met aandacht voor alle randvoorwaarden, om leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op het ‘echte examenmoment’.

De profklas

Drie jaar geleden hebben wij onze profklas opgericht. Prof staat voor praktische onderwijsfabriek. 

De profklas is een manier om nadrukkelijker het leren in en buiten de school samen te brengen. Het is een manier om ervaring op te doen met de ontwikkelingen die landelijk gaande zijn (een praktisch vak voor alle leerlingen van de theoretische leerweg). De invulling van de lestijd bestaat uit in ieder geval één dagdeel praktisch ingevuld onderwijs. De leerstof en activiteiten zullen ingevuld worden met als thema de profielen van de theoretische leerweg. Een boeiende en spannende ontwikkeling waarbij verschillende uitdagingen, zoals ontwikkelen van het curriculum, het verbreden van het netwerk van de school en de gesprekken over de omslag die nodig is om de leerlingen op ‘de nieuwe wijze’ te onderwijzen, samenkomen.

Kijk voor meer informatie over de profklas op www.profklas.nl 

Technologie en Toepassing/Sportklas

De laatste jaren is er op het Over – Y College veel aandacht gegeven aan de ontwikkeling van het vak Technologie en Toepassing en eerder het vak LO2. Twee vakken die bij uitstek geschikt zijn om juist die gewenste afwisseling te bieden tussen theoretisch en praktisch leren. Er wordt gewerkt aan echte opdrachten die door de ons omringende organisaties en bedrijven toegespeeld worden. Denk hierbij aan de organisatie van sportmiddagen voor ouderen en/of mindervaliden en de ontwikkeling van onderdelen van het doolhof in….  Vanuit het Over – Y College wordt gestimuleerd om een extra examenvak te volgen. De ervaring leert dat juist deze twee vakken veelal gekozen worden door leerlingen die examen doen in een extra vak.

Kopklas

Leuk nieuws! Over-Y College en Kopklas starten een samenwerking!

Met ingang van schooljaar 2022-2023 zal een Kopklas gehuisvest worden in het Over-Y College. De Kopklas is een intensief en effectief jaar voor slimme, gemotiveerde, theoretisch ingestelde leerlingen die een jaar willen investeren in hun (taal)ontwikkeling. Het is een unieke kans die aangeboden wordt door de Gemeente Amsterdam. Door een jaar hard te werken aan een inhaalslag op de Nederlandse taal in een groep van maximaal 16 leerlingen, kan een leerling het jaar erna succesvol en vol zelfvertrouwen van start in de brugklas op Vmbo-t, Havo of Vwo niveau. 

Kopklasleerlingen zijn meestal in Nederland geboren, een klein deel is later naar Nederland (terug)gekomen. Zeker 95% van de leerlingen kan na een jaar Kopklas minimaal één niveau hoger instromen op het VO. 

Kopklasleerlingen mogen met voorrang doorstromen naar de brugklas op het Over-Y College. Uitgebreide informatie en interessante filmpjes zijn te zien op www.kopklasamsterdam.nl

Herkent u uw kind in het profiel en denkt u dat uw kind op het Over-Y College nog meer kan bereiken na een jaar Kopklas? Ga dan zo snel mogelijk in gesprek op de basisschool!

Burgerschap

Het Over – Y College wordt bezocht door leerlingen en medewerkers met een grote diversiteit van etnische achtergronden. Dit zorgt ervoor dat er meer dan gemiddeld gesproken wordt over de invulling van onze verantwoordelijkheid om actief aandacht te geven aan burgerschapsonderwijs.

Bij de invulling van de onderwijstijd is ruimte gemaakt om heel concreet aandacht te geven aan de ontwikkeling van burgerschap tijdens de lessen levensbeschouwelijke vorming en maatschappijleer. Bij verschillende activiteiten binnen de school kom je de aandacht voor burgerschap in de breedste zin van het woord tegen. De mentorlessen, de leerlingbegeleiding, de coachgesprekken en de ruimte die er binnen het Over – Y College is om samen te vieren.Tijdens de voorbereidingen om te komen tot dit schoolplan is er met elkaar gesproken over de missie en de visie van onze school.  School breed burgerschapsonderwijs is daar nadrukkelijk uit naar voren gekomen.