verf flessen, kwasten en andere knutsel materiaal

Ondersteuning en begeleiding

De ondersteuning die de school aan leerlingen en/of ouders kan bieden is op de onderstaande wijze ingedeeld:

 • Eerste lijn: Het gaat hier om een aanbod voor alle leerlingen, die door iedere medewerker gegeven kan worden. Docenten en mentoren, Teamleider onderbouw: mw. E. Groenewoud, Teamleider bovenbouw: mw. N. Breugem;
 • Tweede lijn: Het gaat hier om extra zorg aan leerlingen, binnen de school. Dit wordt begeleid door deskundigen binnen de school. Hieronder vallen:
  • de zorgcoördinator
  • de LWOO-coördinator
  • de verzuim coördinator
  • de RT (Remdial Teacher) docent
  • de B-uren docenten
  • de faalangstreductietrainers en de SOVA trainers
  • de school veiligheidscoördinator
 • Derde lijn: Aanbod voor een klein deel van de leerlingen. Wanneer de extra begeleiding niet het gewenste resultaat oplevert wordt besloten tot nader extern advies. Specialistische hulp (advies, expertise of boven schoolse inzet) is nodig in school/naast school. 

Betrokken functionarissen bij dit traject zijn: de zorgcoördinator, de leerplichtambtenaar, de schoolarts, de ouder/kind adviseur en de begeleider passend onderwijs.In het school ondersteuningsplan (SOP) is uitgebreid beschreven welke ondersteuning de school aan leerlingen en/of ouders kan bieden. Dit plan is terug te vinden op de website van de school. Klik hier voor het schoolondersteuningsplan.