Visie

Leerlingen die aan het eind van hun schoolcarrière onze school verlaten, zijn in staat om onderzoekend, ondernemend en kritisch te leren voor een goede aansluiting in onze maatschappij. De samenwerking met (maatschappelijke) ondernemingen en de buurt spelen hierbij een belangrijke rol. Het leren vindt plaats in samenhang waarvan vakoverstijgende leermomenten en het leren buiten de school onderdeel zijn. 

Kansen voor zelfontplooiing, talentontwikkeling en het aanleren van vaardigheden worden volop geboden. Deze persoonsontwikkeling krijgt vorm door intensieve samenwerking tussen – en een grote betrokkenheid van – de leerling, de docenten, de mentor en de ouders.De leerlingen zijn zich bewust van de relevante waarden in onze democratie en hebben oog en begrip voor de diversiteit aan (geloofs)overtuigingen die mogelijk zijn vanuit die waarden.