Schooldossier

Scholen hebben de opdracht om zich voortdurend bezig te houden met het optimaliseren van het onderwijs. Dat geldt voor de resultaten, maar ook voor het schoolklimaat. De Inspectie van Onderwijs heeft de school een basisarrangement gegeven; dat wil zeggen dat de school voor hen geen zorgenkind is: het Over-Y College biedt goed onderwijs.

Jaarlijks bevragen wij leerlingen hoe tevreden zij zijn over het Over-Y College. De ouders worden om het jaar gevraagd een enquête in te vullen. De meest recente resultaten en meer informatie over onze kwaliteit zijn te vinden bij www.scholenopdekaart.nl.

Beleidsstukken

Klik hier voor het schoolplan

Klik hier voor de schoolgids

Klik hier voor het schoolondersteuningsplan

Klik hier voor de rendementen